English Norwegian Swedish
Behandlingar
Nyheter
Aesthetic Society News, Winter 2018 Dr. Amin Kalaaji, överläkare på Oslo Plastikkirurgi publicerade en artikel i "Aesthetic Society News" om det 2... Läs mer Klinikens överläkare gästföreläste om bröstförstoring med eget fett på Faculty of Medicine Lincoln University College Clinical Campus i Kota Bharu, Malyasia. Klinikens överläkare gästföreläste om bröstförstoring med eget fett på Faculty of Medicine Lincoln University ... Läs mer
HISTORIA

Plastikkirurgi är en teknik som har använts i flera tusen år och fick sin popularitet som ett eget specialområde, och sin nuvarande form, under det senaste århundrandet. Behovet för rekonstruktion, och därmed ett fint kosmetiskt utseende, ökade efter andra världkriget och efterfrågan blev större än vad den tidigare hade varit. Kosmetiska ingrepp har under de sista åren blivit mer populärt och accepterat, och inte minst ekonomiskt överkomligt för de flesta.

Läs mer

Bröstförstoring med eget fett

Oslo Plastikkirurgi har utfört bröstförstoring med eget fett sedan oktober 2008 på mer än 105 kvinnor. Vi etablerade det här erbjudandet som ett bra alternativ till bröstförstoring med silikoninlägg.

Fettinjektion med fett från ens egen kropp är en väletablerad klinisk metod som har existerat i många år. Trots att små fettfyllningar till mindre defekter i bröst har beskrivits tidigare är det inte förrän nyligen man börjat använda eget fett för att skapa ett helt nytt bröst efter cancer av kosmetiska orsaker. De senaste kliniska erfarenheterna från framförallt USA, (Ref. ASAPS, The American Society for Aesthetic Plastic Surgery kongress i USA, Las Vegas 2009 och Washington 2010), där klinikens överläkare deltog, visar lovande resultat av bröstforstoring med fett från egen kropp.  Han har även hållit föreläsningar samt varit gästföreläsare i London, Berlin, Rom, Helsingfors, Linköping, Tromsö, Tours (Frankrike), Marrakech, Miami 2014 och nu senast i Oslo (2015). Vi har även publicerat en studie om vår teknik i tidskriften Kirurgen, se länk.

Klinikens överläkare Dr. Kalaaji har bland annat hållit en föreläsning i ASAPS (The American Society for Aesthetic Plastic Surgery) vid en kongress i Boston 2011, som handlar om livskvalitet hos kvinnor med bröstimplantat. Detta arbete blev publicerat i den norska tidsskriften ”Kirurgen” i april 2012 och i den prestigefyllda Aesthetic Surgery Journal 2013. Vidare har han hållt föreläsningar, samt varit gästföreläsare i London, Berlin, Rom, Helsingfors, Linköping, Tromsö, Tours (Frankrike), Marrakech, Miami och Oslo (2015), om bland annat bröstförstoring med fettransplantation vid internationella konferenser av hög kvalitet.

Vem är lämplig för bröstförstoring med eget fett?

Ofullständigt utvecklade bröst, asymmetri eller små och tomma bröst efter genomgående graviditet, kan vara kosmetiskt och socialt generande. Dessa grupper är lämpliga för bröstförstoring med eget fett.

De som kommer till oss är kvinnor som inte vill lägga in silikon, har små och/eller asymmetri mellan brösten som mycket väl kan korrigeras med fettinjektionsteknik. Dessutom har de flesta som vill ha bröstförstoring med eget fett en olycklig fett fördelning där man vill korrigera fettinnehållet, t.ex. mage, utsidan eller insidan av lår, säte eller midjan/sidorna. En annan fördel de här patienterna söker, är att slippa ärren som en operation med implantat efterlämnar. Bröstförstoring med eget fett ger bara ett par millimeter små ärr, och dessa blir knappt synliga efter ingreppet.

Vår erfarenhet visar att bland patienterna som kommer till konsultation för bröstförstoring är det bara ca 50 % som blir rekommenderade att utföra bröstförstoring med eget fett. Först måste den nämnda inställningen och motivationen finnas hos patienten, dessutom måste man ha nog med fett att ta av. Här är det värt att lägga märka till att figurformning (fettsugning) som utförs vid en sådan operation inte ska handla om att bara ”ta bort fett från ett eller flera ställen”, men måste sättas i sammanhang med att skapa symmetri och figuranpassning till alla berörda områden och till kroppen i sin helhet.

Ett annat krav är att man måste ha realistiska förväntningar inför att få medelstora bröst. Med dagens kunskap är denna teknik begränsad av att det inte kan skapa för stora bröst, som man kan med bröstimplantat med silikon. Implantat används därför vid bröstförstoring hos de som inte är kandidater för bröstförstoring med eget fett.

Vid konsultationen värderas dina önskemål och behov noga med hänsyn till helheten och området man ska ta fettet från, så att man som tidigare nämnt kombinerar två operationer samtidigt, nämligen figurformning (fettsugning) och bröstförstoring.

Hur utförs bröstförstoring med eget fett?

Vid bröstförstoring med egen fettväv förbereds små tunnlar under bröstkorgen, alternativt i bröstmuskeln där fettet byggs i lager utan tryck. Fettet tas från den egna kroppen genom speciella kanyler och behandlas på ett speciellt sätt innan det injiceras med en speciell kanyl (så kallad Colemans teknik) i det önskade området. Mängden fett är beroende av volymen i det område man vill korrigera. I en standardfettinjektion får man små ärr på ca 1-2 mm, där kanylerna måste in för att injicera fettet.

Bröstförstoring med egen fettväv - Resorption av fettet och långvarigt resultat:

Resultatet av denna typ av kirurgisk teknik beror på resorptionen av det injicerade fettet, alltså i vilken grad kroppen själv suger bort fettet. Vanligvis integreras (gror) fettet väl i det mottagande området. Man måste räkna med att kroppen absorberar upp till 40 % av fettmängden de första månaderna, därför fyller man med lite mer än vad man behöver (överkorrigerar) för att kompensera detta svinn. Det finns inte heller någon garanti för att det blir mer absorberat än 40%.

Hantering av fettet är avgörande för att det ska växa fast. Det finns flera motsägande tekniker för att behandla fettet som tas bort, så att bara rent fett blir injicerat. Fettet måste behandlas varsamt uten stor skada på fettcellerna. En centrifugeringsprocess där man med en enkel maskin separerar fettet anses uppfyller dessa krav. Men här är sista ordet inte sagt. Vi använder en låg grad av centrifugering för att separera fettet, men behåller den intima fettvätskan som försörjer fettcellerna med bland annat de naturliga tillväxtfaktorer och stamceller som vi tycker ger ett optimalt resultat.

Det är inte ovanligt att det finns behov för ny injektion, och fortsatt resorption på mer än 40 % erbjuds ny fettinjektion inom garantitiden; detta under förutsättning att det är tillräcklig fett till injektion för någon volymökning eller i tillfälle att asymmetri inträffar. Om fettväven inte sugs bort från kroppen mer än 40 %, så att volymen inte blir tillfredsställande, förblir detta ett naturligt och långvarigt resultat.

Bröstförstoring med egen fettväv - Komplikationer

Blödningar och infektioner är ovanliga, men skulle de uppstå kan de behöva behandlas med en mindre operation och/eller antibiotika. Asymmetri och tjock ärrbildning kan förekomma. Om korrektioner behöver göras genomförs de kostnadsfritt senast ett år efter operationen. Allergiska reaktioner under anestesi är extremt ovanliga.

Amningsförmågan förstörs normalt inte av operationen, och inte heller möjligheten till mammografiundersökning. Operationen medför inte heller ökad förekomst av bröstcancer. Möjliga skador av silikon har inte blivit vetenskapligt bevisat. Läs rapporterna från USA och Frankrike under nyheter.

Fettinjektion i brösten är inte i vägen för att kunna upptäcka cancer eller för att göra ultraljud av brösten. Vi rekommenderar att MR eller ultraljud/mammografi av brösten utförs innan bröstförstoring och vid ettårskontrollen för att utesluta cancer. Vidare gäller vanliga uppföljningsrutiner.

Bröstförstoring med egen fettväv -när man inte rekommenderar bröstförstoring med eget fettväv

Kvinnor med bröstcancer i släkten avråds från denna typ av operation. Kvinnor som vill ha stor bröstvolym och som saknar områden på kroppen med fettöverskott som önskas korrigeras, rekommenderas inte heller att utföra denna operation.

Bröstförstoring med egen fettväv - Tiden efter injektionen

Efter operationen bör du undvika tungt fysiskt arbete och ansträngande kroppsrörelser eller lyft i minst 4 veckor. Du kan återgå till vanliga vardagsrutiner redan dagen efter operationen. Det är också viktigt att inte gå ner i vikt/banta efter operationen. Det slutgiltiga resultatet visar sig efter 3-6 månader. Det är ytterst ovanligt att en patient blir besviken på operationsresultatet.

Då har svullnaden hos de flesta gått ned och integreringen av fettet på det nya stället är slutfört. Besvikelse hos patienterna förekommer sällan då de är nöjda med att ha korrigerat en oönskad figur, tillsammans med möjligheten att förstora brösten.

Bröstförstoring med egen fettväv - tiden innan konsultationen:

Undvik stress, håll dig undan solsken, ät hälsosamt, håll en jämn vikt inom det normala BMI-omfånget, träna regelbundet och avstå alkohol 2 dagar före till 2 veckor efter operationen. Eftersom rökning kan påverka det slutgiltiga resultatet uppmanar vi dig att inte röka på 1 vecka före operationen och sedan avstå minst 2 veckor efter.

Innan operationen:

Vi rekommenderar att man tar MR eller ultraljud/mammografi av brösten innan ingreppet samt vid ettårskontrollen; detta för att utesluta cancer. Hänvisning får du av oss vid konsultationen.

Du måste vara frisk på operationsdagen. Tvivlar du på om du skulle vara förkyld eller liknande, måste du ta kontakt med oss. Operationen utförs inte om man har influensa med feber eller hosta eller annan infektion. Innan operationen får du recept på antibiotika, eventuellt smärtstillande och Hibiscrub-lösning 40 mg/ml som du kan köpa på apoteket.

Dagen innan operationen och operationsdagen duschar du hemma med Hibiscrub-lösningen. Det är en desinfekterande tvål som ska sköljas av med vatten, och huden torkas med en ren handduk. Ta på dig rena kläder när du åker hemifrån. Smycken, piercingar och nagellack måste tas bort senast dagen innan operationen och kan sättas tillbaka 7 till 10 dagar efter operationen.

Du måste komma fastande till operationen, det vill säga att du inte får äta mat 6 timmar innan operationen, men du kan dricka vatten och saft (inte mjölk eller juice), tugga tuggummi/halstablett till och med 4 timmar innan operationen. Du måste på förhand avtala med en person om att hämta dig på kliniken ca 1 timma efter operationen, eftersom du inte bör köra bil eller ta taxi själv.

Det är viktigt att du ca 14 dagar innan operationen slutar ta mediciner som verkar blodförtunnande. För andra mediciner ska du rådfråga kliniken innan operationen. Mycket vitlök och hälsopreparat bör inte heller intas.

Om du inte bor i närheten av kliniken rekommenderar vi att du tillbringar en natt på eller nära Oslo Plastikkirurgi så att vår vårdande personal kan finns nära till hands om du skulle bli orolig eller ha ytterligare frågor. Vi rekommenderar varmt två hotell i närheten av kliniken: 

Oslo Plastikkirurgi har avtal både med Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16 og Frogner House Hotel Norum, Bygdøy Allé 53 - båda belägna i omedelbar närhet av kliniken.

Vänligen kontakta oss för mer information om bokning av hotellrum.

Om du inte bor i närheten av kliniken rekommenderar vi att du tillbringar en natt på eller nära Oslo Plastikkirurgi så att vår vårdande personal kan finns nära till hands om du skulle bli orolig eller ha ytterligare frågor. Vi rekommenderar varmt två hotell i närheten av kliniken: 

Oslo Plastikkirurgi har avtal både med Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16 og Frogner House Hotel Norum, Bygdøy Allé 53 - båda belägna i omedelbar närhet av kliniken.

Vänligen  kontakta oss för mer information om bokning av hotellrum.

Efter operationen::

Vi kallar dig till en uppföljningsundersökning på kliniken. Detta är viktigt då kirurgen måste följa upp hur det går för dig. Du rekommenderas att undvika att flyga de närmaste 48 timmarna efter operationen. Du kan uppleva illamående och trötthet timmarna efter operationen. Det är viktigt att du tar smärtstillande medicin och får tillräckligt med vätska. Om du ställer dig upp snabbt kan du bli yr, så ta det bara lugnt och rör dig långsamt. Detta är helt normalt efter en operation och går vanligtvis över på några dagar.

Under de följande två dygnen efter operationen ska du ta det lugnt. Efter att tejpen tas bort (efter 2 veckor) kan du duscha och sätta på ny tejp. Det rekommenderas att du tejpar ärren med hudvänlig tejp i 2 månader. Du bör vänta med att använda vanlig BH i 4 veckor efter operationen. Områdena som sugits fett från kan vid behov tvättas efter 3-5 dagar.

Uppföljningen sker på kliniken, alternativt per telefon eller videokontakt en dag efter operationen, efter 1-2 veckor, efter 3-6 månader och slutligen efter 1 år då vår garantitid utlöper.

Blödningar och infektioner är ovanliga, men skulle de uppstå kan de behöva behandlas med en mindre operation och/eller antibiotika. Asymmetri och tjock ärrbildning kan förekomma. Om korrektioner behöver göras genomförs de kostnadsfritt senast ett år efter operationen. Allergiska reaktioner under anestesi är extremt ovanliga.

Om korrektion är nödvändig pga komplikationer eller icke tillfredställande resultat utförs detta kostnadsfritt inom ett års garanti-period, förutsatt att det finns medicinsk indikation och en tydlig förbättringspotential.Disclaimer: Resultatet efter en plastikkirurgi är individuell och varierar från patient till patient. Bilderna på denna sida är endast exempel - och garanterar inte resultatet efter en behandling.
Publisert med Visto CMS