English Norwegian Swedish
Behandlingar
Nyheter
ISAPS Möte 4-6 Maj 2017, Kairo Klinikens överläkare Dr. Amin Kalaaji deltog som Faculty medlem och ordförande i ISAPS (International Society ... Läs mer Rumpförstoring med eget fett. Klinikens överläkare ger svar i intervju med Stavanger Aftenblad Dr. Kalaaji, överläkare vid Oslo Plastikkirurgi blev intervjuad av Stavanger Aftenblad om den explosiva ökning... Läs mer
HISTORIA

Även om plastikkirurgi som teknik har använts i flera tusen år, fick plastikkirurgi – som eget specialområde och sin nuvarande form – sin popularitet under det senaste århundradet. Särskilt efter andra världskriget har behovet för rekonstruktion, och därmed fint kosmetisk utseende, blivit större än det tidigare var. Kosmetisk kirurgi har under de sista åren haft en betydlig ökning i efterfrågan och blivit mer populärt och accepterat, och inte minst ekonomiskt överkomligt för de flesta.

Läs mer

Mammy makeover

Vi registrerar en stadigt ökande efterfrågan efter kombinerade operationer. Det finns flera grunder till detta, bland annat att patienter önskar kortare rehabiliteringstid och därmed snabbare resultat.

En sådan kombination kan till exempel vara:

1. Bröstproteser kombinerat med ögonlocksplastik
2. Bröstproteser kombinerat med magplastik
3. Bröstlyft kombinerat med magplastik
4. Bröstförstoring med eget fett kombinerat med magplastik
5. Magplastik kombinerat med figurforming
6. Magplastik kombinerat med bröstförstoring
7. Intimkirurgi kombinerat med figurforming
8. Intimkirurgi kombinerat med bröstförstoring
9. Intimkirurgi kombinerat med bröstlyft

Gemensamt för dessa kombinationer är att det ska vara en maximal operationstid på 3 till 3 ½ timmar. Operationstiden gör att patienterna själva klarar operationen och uppvakningen. Dessutom ska patienten genomgå tiden efter operationen, kallad "Rekonvalesenstiden", som är viloperioden efter operationen innan patienterna kan återuppta sin normala aktivitet igen. Med hänsyn till dessa viktiga faktorer genomförs därför en grundlig helhetsbedömning före operationen.

Etter sådana operationer kan man bli hämmad i förhållande till rörelseförmåga, och det generella allmäntillståndet kan också hämmas under tiden efter operationen, när flere operationer görs samtidigt.

Målsättningen är att patienten ska ha det så bra som möjligt efter en sådan operation. Patienten ska känna glädje och förväntan för att genomföra en sådan operation, då detta är något man har sett fram emot under en lång tid.

Därför uppmanar vi till försiktighet när man funderar på att kombinera för många operationer på en gång. Här spelar både medicinska och psykologiska aspekter in. Därför genomför vi en grundlig bedömning tillsammand, där vi går igenom dina önskemål- Är du en lämplig kandidat för en sådan kombinationsoperation, vill också narkospersonalen konferera för att bedöma om det är försvarligt att genomföra operationen. En sådan operation kan också vara gynnsam i förhållande till pris.


Värt att märka är att vid denna sorts kombinationsingrepp får patienten upp till 15 % rabatt på tilläggsoperation och 50 % rabatt vid figurforming.

Ta kontakt med oss, och specifiera gärna dina önskningar vid beställning av konsultation så att vi börjar i god tid till din konsultation.

För mer information eller för beställning av tid, klicka här.

Publisert med Visto CMS