DR. KALAAJI, OSLO PLASTIC CHURGERY CONSULTANT UPPBYGdes SOM GÄSTLÄKARE, MODERATOR OCH PANEL DELTAGARE TILL DEN 6: e LIVE INLEDNINGEN KURS

Senaste nyheterna om skinkutvidgning med eget fett (BBL), korrigering av inverterade bröstvårtor, intim kirurgi och hybridbehandling för bröstförstoring (bröstimplantat i kombination med fetttransplantation. Dr. Kalaaji presenterade…

CONSULT DR. KALAAI AV OSLO PLASTIC CHURGERY INTERVIEWS AV VG PÅ MÄNNISKT OCH PLASTIC CHIRGERY.

Artikeln handlade om mäns relation till plastikkirurgi och i vilken utsträckning det har skett en ökning av förfrågningar från män under de senaste åren.Vid Oslo plastikkirurgi har det inte skett någon förändring i andelen män jämfört…

OSLO PLASTICS CHURGERY CONSULT DR. KALAAJI DELTOK som gästföreläsare vid första årliga kongressen i morokanföreningen i estetiska plastikkirurger 28-29 september 2018 i Marocko, Marocko.

Han föreläsade om följande ämnen: 1. Hur man säkerställer patientsäkerheten under kombinerade interventioner (flera insatser i samma session) dess utmaningar och begränsningar. Dessutom gick han igenom hur man bäst kan lindra…

DR. KALAAJI DELTAR I SFEP: s 10: e skandinaviska estetiska kirurgiska möte i MALMÖ 21-23 september 2018

1. Hur du startar din egen praktik för plastikkirurgi. Dr Kalaaji berättade om sina egna erfarenheter efter att ha kört sin klinik för plastikkirurgi i 16 år; om uppstarten och fram till nu. Han läste om hur viktigt det är att ha…

OSLO PLASTICS CHURGERY CONSULT DR. KALAAI DELTAGANDE SOM GÄSTLEDARE (INTERNATIONELL FAKULTUR) PÅ DE 37. PLASTISKA KIRURVISKA KONFERENSUTSLAGET I RIO DE JANEIRO, BRAZIL FRÅN 1.08-04.08.2018

 Han håller följande föreläsningar. 1. Multicenterundersökning: Säkerhet vid estetiska procedurer 2 Intim kirurgisk teknik: Retrospektiv studie i 174 förfaranden Han föreläsade om sin studie av 242 procedurer för…

BIA-ALCL ADVISORY UPDATE 03 AUG, 2018

International Associations ASAPS (The American Society for Aesthetic Plastic Surgery), American Society for Plastic Surgery, ISAPS (International Society for Aesthetic Plastic Surgery), ISPRES (International Society of Plastic and Regenative…

OSLO PLASTICS CHURGERY HAR NU PUBLICERAT DETS ARTIKEL PÅ OBSTACLER MED EGET FETT I DEN ERKÄNNANDE MAGAZIN ASTETISKA Kirurgi-tidningen

Artikeln behandlar patientsäkerhet före, under och efter en BBL-operation i ljuset av dödsfall som inträffade utomlands efter en sådan operation. Studien inkluderar också de olika metoderna som används för att hämta fettet för BBL,…

OSLO PLASTICS CHURGERY CONSULT DR. KALAAJI DELTOK som gästföreläsare och nordisk ledamot av vetenskaplig kommitté i Köpenhamn 13.06 till 16.06.18.

Vissa patienter vill bara ha lite mer fullhet och kommer inte att sätta in bröstimplantat. Brösttransplantation känns mer naturlig för många och är en bra ersättning för bröstimplantat om du inte vill ha en stor volymökning.…

OSLO PLASTICS CHURGERY CONSULT DR. KALAAJI deltog som båda gästföreläsningar och fakultetsmedlemmar vid 31: e SOFCEP-KONGRESS I LYON (FRANSKA FÖRETAGET FÖR ASTETISK KIRURGI), FRANKRIKE 01.-02.06.18

Han föreläsade om följande ämnen: 1. Hur du startar din egen praktik för plastikkirurgi.Dr Kalaaji berättade om sina egna erfarenheter efter att ha kört sin klinik för plastikkirurgi i 16 år; om uppstarten och fram till nu. Han…

DR. KALAAJI, KONSULTANT AV OSLO PLASTIC CHURGERY UPPBYGdes SOM GÄSTLEDARE OCH FACULTY MEDLEM FÖR ERKÄNNANDE BBB

Dr. Kalaaji, seniorkonsult vid Oslo Plastikkirurgi blev inbjuden som gästföreläsare och fakultetsmedlem vid den berömda BBB (Bottis bästa bröst) Villa Bella Clinic-kurs i Gardone Riviera, Italien 25.05-27.05.18 där han deltog med…