.no

3E NORSK-AMERIKANSK ASTETISK kirurgimöte (NAAM3) 25.10-26.10 2019.

Dr. Kalaaji är drivkraften och ledare för evenemangskommittén för NAAM3-mötet.
Han deltog också som moderator och föreläsare.


Mötet organiserades i Oslo Military Society, i vackra och värdefulla lokaler precis vid fästningen.
Över 150 deltagare från hela världen deltog i samlingen och konferensen var en stor framgång.
Nyttiga erfarenheter och nya metoder inom estetisk kirurgi delades.


Dr. Kalaaji själv höll föreläsningar om:

Mamma makeover och andra kombinerade operationer.
Hur man utvärderar vem som kan vara lämpliga för detta, utmaningar relaterade till flera operationer i samma session, vilka typer av operationer som kan kombineras och patientsäkerhet.


Knappförstoring med eget fett.
Han berättade om sin erfarenhet efter att ha slutfört över 100 sådana operationer, om sin procedur och driftsteknik.

Han deltog också som moderator under föreläsningen om ALCL-. (anaplastisk storcellslymfom, ALCL) som är termen för en typ av cancer som kan vara relaterad till implanterade bröstimplantat.
Det bör nämnas att detta är mycket sällsynt och därför rekommenderas inte kvinnor att ta bort implantaten och inte avskräcka nya från att införa bröstproteser.