.no

3RD INTERNATIONELLA BRÖSTKIRURGERIEVERKSAMHET

Oslo Plastikkirurg chef Dr. A. Kalaaji föreläste vid den tredje internationella bröstkirurgiska verkstaden (Rom, tredje internationella bröstkirurgiverkstaden) i Rom 26. 04 – 27. 04

Oslo Plastic Surgeons konsult Dr. A. Kalaaji föreläste om klinikens erfarenheter av bröstförstoring med eget fett.

Sedan 2008 har Oslo plastikkirurgiklinik genomfört 38 bröstförstoringar med fetttransplantation på patienter med hypoplasi, asymmetri och i några få fall med mastopexi. Patienterna var tvungna att uppfylla tre kriterier för att bli en kandidat för operation: ingen användning av främmande föremål, befintligt fett som skulle korrigeras – inte bara en «givarsida» och en realistisk förväntan på volymökning av brösten.

Les mer…