Dr. Kalaaji nämnde det tredje norsk-amerikanska estetiska kirurgimötet (NAAM3) i Aesthetic Society News. Mötet hölls 25.10-26.10.19 och 165 deltagare från hela 25 länder möttes för diskussioner, föreläsningar och delade de senaste teknikerna på området.

Vår överläkare är föraren och ordförande för händelsekommittén. Han höll också föreläsningar och poserade som moderator.

Se artikeln här