.no

ASAPS ROSES FÖRSTA NORSKA AMERIKANSKA ASTETISKA MÖTET

ASAPS berömmer det första norska amerikanska estetiska mötet som ägde rum i Oslo 23 oktober 2015.

Grattis till 1: a norska amerikanska estetiska mötet!

ASAPS gratulerar till det första norska amerikanska estetiska mötet som hölls 23 oktober 2015 i Oslo, Norge. Mötet var en stor framgång, med alla gick smidigt, och deltagarna rapporterade mycket uppskattning och tillfredsställelse med själva mötet. Totalt deltog 146 kollegor från mer än 17 länder.
Det norska amerikanska estetiska mötet tackar alla som bidrog till mötet, inklusive fakulteten och deltagarna. De tillämpar ivrigt lärdomar för att skapa nästa möte och uppskattar all insikt du väljer att dela. Det andra norska arnerikanska estetiska mötet kommer att äga rum i oktober 2017, med mer information tillgängliga snart.