.no

Bröstlyft och fettransplantation - Figurforming

Sedan 2008 har Oslo Plastikkirurgi utfört bröstförstoring med egen fettvävnad, och vi har opererat över 250 kvinnor. Vi skapade detta erbjudande som ett alternativ till bröstförstoring med implantat. Oslo Plastikkirurgi har därför en lång uppföljningstid för dessa kirurgiska patienter, som har visat sig vara nöjda med sitt ingrepp, och att fettvolymen i brösten har varit stabil. Fetttransplantation från den egna kroppen är en väletablerad klinisk metod som har funnits i många år. Även om små fettinjektioner till mindre bröst oregelbundenheter har utförts tidigare, är det tills relativt nyligen som man har börjat använda sitt eget fett för att återskapa ett helt nytt bröst antingen efter sjukdom eller av kosmetiska skäl. Bröstbehandling med fett av varierande slag och orsaker är klinikens huvudsakliga fokusområde.

Dr Kalaaji har också publicerat flera artiklar om detta i den medicinska tidningen «The Surgeon» och i «Body Language journal», och i sin kommande bok om fetttransplantation och regenerativ kirurgi:

Plastisk och estetisk regenerativ kirurgi och fetttransplantation klinisk tillämpning och operativa tekniker, publicerad av Springer Nature av chefredaktör vår klinik seniorkonsult Dr. Amin Kalaaji, seniorkonsult, dr. med.

Mycket har hänt tekniskt, och utvecklingen har lett till en skonsammare metod så att mer av fettet överlever efter transplantationen i kroppen. Dessutom har indikationen att använda fett i bröstet utvidgats till att förutom små bröst omfatta asymmetriska bröst, tuberösa bröst, hybridmetod (fett & implantat) och Konvertering (ersätter implantatet med fett). Dessa indikationer har delvis kommit på grund av ALCL absorption och BII förutom det faktum att fler och fler människor vill ha mer naturlig form och konsistenser på brösten. (se Hybrid- och ACL BII-info)

Vi är stolta över att kunna meddela att vi har presenterat våra resultat vid föreläsningar och gästföreläsningar från 2010 till nu över hela världen som inbjudna fakulteter inklusive i Oslo, Linköping, Karlstad, Helsingfors, Berlin, Rom, London, Paris, Las Vegas, Tunisien, Göteborg, Marseille, Paris, Kairo, Libanon, Dubai, Manchester (Storbritannien), Italien och Köpenhamn, EASAPS, ISAPS, IMCAS, SOFCEP och det prestigefyllda Botti Beaitufull Breast Meeting,  för att nämna några.

Bland våra patienter är den vanligaste anledningen till att välja denna procedur att förstora brösten på grund av brist på volym, form och att korrigera asymmetri (ojämlikhet).

Det kan också vara kvinnor som har små och tomma bröst efter att ha genomgått graviditet och amning eller kvinnor som har liten utvecklad byst.

Många vill inte sätta in främmande föremål som silikonimplantat, utan vill ha något som känns naturligt. Vissa har implantat från tidigare, men vill få mer fyllighet i brösten utan att behöva byta till större implantat. Vissa kvinnor, gärna de som är smala och har lite fettlager under huden kan bilda små veck i proteserna som syns och känns (så kallad Rippling). Ett alternativ kan då vara att transplantera fett.

Vissa väljer att genomgå en så kallad hybridbehandling för bröst med både fett och implantat.

Det kan vara att sätta fett på brösten samtidigt som man sätter in implantat eller sätter in fett vid ett senare tillfälle till dem som redan har implantat för att öka volymen, korrigera asymmetri eller korrigera krusning orsakad av implantatet hos tunna patienter eller till de patienter som har proteser strax under bröstkörteln. Andra kvinnor har satt in bröstimplantat som de nu vill ta bort helt och sätta in fett för att ersätta den saknade volymen. (Omvandlingsbehandling = utbytesproteser mot fetttransplantation). Patienter som upplever kapselbildning och som initialt vill ta bort proteserna kan också dra nytta av denna operation.

Dessutom har de flesta som vill ha bröstförstoring med egen fettvävnad en olycklig fettfördelning där de vill korrigera mängden fett på t.ex. buken, utsidan eller insidan av låren, skinkorna eller midjan/sidorna så att det blir en win-win situation. En annan fördel som dessa patienter söker är att släppa de ärr som en implantatoperation lämnar efter sig.

Bröstförstoring med egen fettvävnad kan göras som ett kombinerat ingrepp som en så kallad «Mommy Makeover» med t.ex. bukplastik eller rumpförstoring med eget fett. Ingreppet lämnar bara några millimeter små ärr, och dessa syns knappt efteråt.

Vem kan vara en kandidat för bröstlyft med bröstförstoring med eget fett?

Bland våra patienter är den vanligaste anledningen till att välja denna procedur att förstora brösten på grund av brist på volym, form och att korrigera asymmetri (ojämlikhet).

Det kan också vara kvinnor som efter att ha gått igenom graviditet och amning eller kvinnor upplever volymförlust eller de som har lite utvecklad byst i första hand men vill ha mer volym.

Många vill inte sätta in främmande föremål som silikonimplantat, utan vill ha något som känns naturligt.

Vissa har implantat från tidigare, men vill få mer fyllighet i brösten utan att behöva byta till större implantat.

Vissa kvinnor, gärna de som är smala och har lite underhudsfett, kan bilda små veck i proteserna som kan ses och kännas (så kallad krusning). Ett alternativ kan då vara att transplantera fett. Vissa väljer att genomgå en så kallad hybridbehandling för bröst med både fett och implantat.

Det kan vara att sätta fett på brösten samtidigt som man sätter in implantat eller sätter in fett vid ett senare tillfälle till dem som redan har implantat för att öka volymen, korrigera asymmetri eller korrigera krusning orsakad av implantatet hos tunna patienter eller till de patienter som har proteser strax under bröstkörteln.

Andra kvinnor har satt in bröstimplantat som de nu vill ta bort helt och sätta in fett för att ersätta den saknade volymen. (Omvandlingsbehandling =byta proteser mot fetttransplantation). Patienter som upplever kapselbildning och som initialt vill ta bort proteserna kan också dra nytta av denna operation.

Dessutom har de flesta som vill ha bröstförstoring med egen fettvävnad en olycklig fettfördelning där de vill korrigera mängden fett på t.ex. buken, utsidan eller insidan av låren, skinkorna eller midjan/sidorna så att det blir en win-win situation. En annan fördel som dessa patienter söker är att släppa de ärr som en implantatoperation lämnar efter sig.

Bröstförstoring med egen fettvävnad kan göras som ett kombinerat ingrepp som Mommy Makeover med t.ex. en bukplastik eller rumpförstoring med ditt eget fett.

Ingreppet lämnar bara några millimeter små ärr, och dessa syns knappt efteråt.

Nu kan du se resultatet av bröstförstoring med egen fettvävnad via ett simuleringsprogram redan under konsultationer med Oslo Plastikkirurgi.

Vår erfarenhet visar att inte alla patienter som deltar i en konsultation med Oslo Plastikkirurgi rekommenderas bröstförstoring med egen fettvävnad. Först måste ovannämnda attityd och motivation vara närvarande, dessutom måste man ha tillräckligt med fett för att ta av. Här är det värt att notera att figurformning (fettsugning) som utförs under en sådan operation inte bör handla om att helt enkelt «skörda fett från en eller flera platser», men måste ses i samband med att skapa symmetri och figuranpassning till både drabbade områden och till kroppen som helhet.

Ett annat krav är att man måste ha realistiska förväntningar på att få medelstora bröst. Med nuvarande erfarenhet begränsas denna teknik av det faktum att den inte kan skapas för stora bröst, vilket kan uppnås med bröstimplantat med silikon. Implantat kommer därför att användas för bröstförstoring hos dem som inte är kandidater för denna operation.

Vid konsultationen bedöms dina önskemål och behov noggrant med avseende på helheten och området från vilket du ska ta fettet, så att som nämnts kombineras två operationer samtidigt, nämligen figurformning (fettsugning) och bröstförstoring.

Hur utförs bröstförstoring med eget fett

Genom bröstförstoring med egen fettvävnad bereds små tunnlar under bröstkörteln, alternativt i bröstmuskeln där fettet byggs i lager utan tryck. Fettet tas bort och behandlas på ett speciellt sätt innan det injiceras med en speciell kanyl i bröstområdet, så kallad Colemans teknik eller som vi nyligen har börjat med; en vibrationsteknik med MicroAire-maskinen som skapar mer utrymme för fett i bröstet och stimulerar läkning vilket leder till bättre grepp om fettet och därmed bättre resultat. Mängden fett som behövs för proceduren beror på önskad volym i brösten. Med en vanlig fettinjektion får du små ärr på ca 3 mm där nålarna sätts in.

Resorption av fett och långvarigt resultat

Resultatet av denna typ av kirurgisk teknik beror på resorption av det injicerade fettet, d.v.s. i vilken utsträckning kroppen själv suger bort fettet. Vanligtvis införlivas fettet (växer) bra i mottagningsområdet. Det förväntas att kroppen absorberar upp till 40% av mängden fett under de första månaderna, så du fyller lite mer än vad du behöver (överkorrigera) för att kompensera för detta avfall. Det finns inte heller någon garanti för att mer än 40% kommer att absorberas i någon.

Att hantera fettet är avgörande för att det ska växa ordentligt. Flera motsägelsefulla tekniker finns för att behandla fettet som tas bort, så att endast rent fett injiceras. Fettet måste behandlas noggrant utan större skador på fettcellerna. En centrifugeringsprocess där fettet separeras av en enkel maskin anses uppfylla dessa krav. Men här sägs inte det sista ordet. Vi använder en låg grad av centrifugering för att separera fettet, men behåller den intima fettvätskan som förser fettcellerna med bland annat de naturliga tillväxtfaktorer och stamceller som vi tycker ger bästa möjliga resultat.

Det är inte ovanligt att en ny injektion krävs, och för resorption på mer än 40 % erbjuds en ny fettinjektion inom garantiperioden. Detta förutsatt att det finns tillräckligt med fett för injektion för en viss volymökning eller i fall där asymmetri uppstår. Om fettvävnaden inte sugs bort från kroppen, så att dess volym inte blir tillfredsställande, förblir detta ett naturligt och långvarigt resultat.

Komplikationer

Av komplikationer är blödning och infektion ovanliga och kräver i mycket få fall reoperation och/ eller behandling av antibiotika. Asymmetri, fettcystor och små förkalkningar kan förekomma, dessa kan tas bort efter behov. Anestesikomplikationer, såsom allergiska reaktioner mot bedövningsmedel, är extremt sällsynta.

Det misstänks att det injicerade fettet kan ha en roll i utvecklingen av bröstcancer. Det är dock inte bevisat att det injicerade fettet har en bidragande roll i ökningen av bröstcancer, eller om det kan göra det svårare att upptäcka i nya fall av cancer med avseende på både regelbunden undersökning och mammografi/ultraljud. se rapporten från USA och rapporten från Frankrike

Fettinjektion i brösten bör inte vara ett hinder för upptäckt av cancer genom efterföljande MR eller ultraljud av brösten. Vi rekommenderar att du gör en MR eller ultraljud / mammografi av brösten före bröstförstoring och vid ettårskontrollen för att utesluta cancer. Du kommer att få en remiss från oss under en konsultation. Vidare gäller normala uppföljningsrutiner.

När bröstförstoring med egen fettvävnad inte rekommenderas

Kvinnor med bröstcancer i familjen avråds från denna typ av operation. Kvinnor som förväntar sig en stor bröstvolym och som saknar områden i kroppen med fettöverskott, vilket bör korrigeras, kommer inte heller att rekommenderas denna operation.

Det ska inte vara svårt att upptäcka cancer efter fetttransplantation då vi alltid hänvisar till ultraljud innan operation för att bekräfta startpunkten så det blir lättare att upptäcka cancer.

Video

Hämtning och boende

Du måste ordna i förväg med en person att hämta dig på kliniken cirka 1 timme efter operationens slut, eftersom du själv inte kan köra bil, ta kollektivtrafik eller taxi ensam. Du bör också ha någon med dig samma dag och den första natten.

Bor du långt från kliniken rekommenderar vi att du bor i Oslo, antingen med familj/vänner eller på hotell.

Hotell i närheten av Oslo Plastikkirurgi;

Frogner House Apartments, Bygdøy Allé 53.

Hemsida; https://frognerhouse.no (vi har avtal med Frogner House Apartments) informera om oss vid bokning av rum.

Hotel Gabels Hus i Gabelsgate 16.

Hemsida; https://nordicchoicehotels.no

Före operationen

Du måste vara frisk på operationsdagen. Om du är osäker på om du ska vara förkyld eller liknande måste du kontakta oss. Operationen utförs inte när du har influensa med feber, hosta eller annan infektion i kroppen. Innan operationen får du recept på antibiotika, eventuellt smärtstillande och Hibiscrub lösning 40 mg/ml som du kan köpa på apoteket.

Dagen före operationen och på operationsdagen, tvätta med Hibiscrub-lösning i duschen över hela kroppen. Detta är en desinfektionstvål som ska sköljas av med vatten och huden torkas med en ren handduk. Ta på dig rena kläder när du lämnar hemmet. Använd inte parfym och grädde. Alla smycken, piercing och nagellack/falska naglar måste tas bort senast dagen före operationen och returneras 7 till 10 dagar efter operationen.

För att få bästa möjliga resultat och för att undvika komplikationer rekommenderas att du har en normalvikt och inte ett alltför högt BMI. Om du röker, eller använder nikotin som snus eller elektroniska cigaretter, måste du sluta minst 2 veckor före operationen och 2 veckor efter operationen.

Du ska möta fastan för operationen. Det vill säga, du bör inte äta mat inklusive frukt eller dricka juice med massa eller mejeriprodukter 6 timmar före operationen. Du kan dricka vatten, juice, fruktlös juice eller kaffe/te utan mejeriprodukter eller tuggummi/godis/halstabletter upp till 4 timmar före operationen. Läkemedel som du kan behöva ta på operationsdagen kan sväljas med 1 glas vatten max 100 ml upp till 1 timme innan anestesistart.

Du måste ordna i förväg med en person att hämta dig på kliniken cirka 1 timme efter operationens slut, eftersom du själv inte kan köra bil, ta kollektivtrafik eller taxi ensam.

Det är viktigt att du cirka 14 dagar innan operationen slutar ta mediciner som tunnar ut blodet, gärna efter samråd med din husläkare eller oss. För andra mediciner konferera med kliniken före operationen. Mycket vitlök och hälsokostberedningar bör inte heller konsumeras.

På operationsdagen

Du blir mottatt av vårt personale som ferdigstiller deg til operasjonen før kirurgen ser til deg. Før selve inngrepet vil kirurgen gå igjennom inngrepet, tegne opp det planlagte, samt svare deg på dine spørsmål du måtte ha. Anestesipersonell kommer også og hilser på deg og svarer på dine spørsmål.

Når operasjonen skal begynne vil operasjonssykepleier hente deg og vaske operasjonsområdet imens anestesipersonell gir deg beroligende middel i armen så du sover under operasjon. I tillegg setter kirurgen lokal bedøvelse i operasjonsområde for en langvarig smertestillende effekt i operasjonsområdet etter operasjonen, som i tillegg forminsker blødninger. Etter operasjonen blir du flyttet til oppvåkningsrommet der du har din egen seng. Du hviler så i 1-2 timer og får servert mat og rikelig med drikke i form av brødmat, yoghurt og saft (husk å informere om allergier). Evt smertestillende gis ved behov.

Kirurgen ser til deg før hjemreise/ hotelloppholdet og du blir avklart av anestesipersonell før du reiser hjem med en voksen ledsager. PVK som er festet til hånden blir fjernet før du drar.

Det må brukes bil eller drosje som transportmiddel etter operasjon, vi anbefaler ikke kollektivtransport eller å gå. Du trenger også en ledsager som henter deg.

Vid själva operationen

Själva proceduren tar ca 1-1 1/2 timme, under djup sedering. Du brukar göra snittet där det gamla ärret finns, för att inte skapa nya ärr. Efter avlägsnande av den gamla protesen kommer samma hålighet att användas för att fylla på patientens eget fett. Ett avlopp sätts ofta in i fickan, som vanligtvis tas bort 1-2 dagar efter operationen.

Amningsförmågan förstörs normalt inte av operationen eller möjligheten till mammografiundersökning. Bröstförstoring ökar inte heller förekomsten av bröstcancer. (se mer under FAQ)

Efter operationen

Alla patienter kommer för postoperativa kontroller dagen efter operationen. Vi rekommenderar inte att du reser med flyg de första 48 timmarna efter operationen. Under denna tid ska en kontrolltid ordnas på kliniken och du ska komma för en kontroll på kliniken dagen efter operationen.

De första timmarna efter operationen kan du känna dig lite trött, och ibland lite illamående. Det är viktigt att du tar smärtstillande medicin efter överenskommelse och efter behov, och se till att dricka mycket under den första dagen. Du kan känna dig yr, så det är en bra idé att ta dig tid när du står upp och se till att du lutar dig mot något. Under de första två dagarna bör du vara lugn och ligga så stilla som möjligt, med din torso upphöjd. De närmaste fem dagarna kan du flytta försiktigt. Om du har ett aktivt jobb är det en bra idé att stanna hemma. Efter operationen får du ett speciellt bandage som tas bort efter 3 dagar, tejpen hålls på i 2 veckor.

Du bör bära en lös bh i 6 veckor efter att du har tagit bort bandaget. När du har tagit bort tejpen (efter 2 veckor) kan du duscha området og sette på ny teip. Det anbefales at du teiper arrene med hudvennlig teip i minst 2 Månader. Hudvänlig operationstejp som Micropore eller Steri-Strips köps in på apoteket, alternativt silikontejp om man reagerar på vanlig operationstejp.

Vi stänger såret med stygn som löser sig av sig själva. Vi sätter vanligtvis inte in ett avlopp (rör), bara i mycket få fall sätts det in för att ta bort blod och vätska från sårområdet under bröstet. Dessa tas vanligtvis bort i kliniken 1-2 dagar efter operationen.

Slutresultatet kan endast bedömas efter 3-6 månader. Kontroller avtalas med kliniken; dagen efter operationen, efter 1-2 veckor och 3-6 månader, samt en sista kontroll efter ett år. Du måste ringa dig själv för att ordna kontrollerna, alternativt boka tid hos kliniken på operationsdagen.- Blödning och infektion är ovanligt och kräver i mycket få fall reoperation och/eller antibiotikabehandling. Anestesikomplikationer, såsom allergiska reaktioner mot bedövningsmedel, är extremt sällsynta.

Protesersättningar ger i princip ingen grund för sjukskrivning, men om du har fysiskt arbete rekommenderar vi att du tar hänsyn till detta de första dagarna efter operationen.

Fysisk träning och hårt fysiskt arbete bör försenas i cirka 2 veckor.

Om korrigering är nödvändig på grund av komplikationer eller otillfredsställande resultat görs detta kostnadsfritt inom ett år, förutsatt att det finns en medicinsk indikation och en tydlig förbättringspotential. Detta är vår garantiperiod.

Kontaktformulär

Om du vill veta mer eller har frågor, använd kontaktformuläret så svarar vi dig så fort vi kan!

Dr. Amin Kalaaji

Ansvarig läkare är Dr. Amin Kalaaji, överläkare MD, specialist i plastikkirurgi och klinikchef vid Oslo Plastisk Kirurgi, och chef för Norsk Forening for Estetisk Plastisk Kirurgi (NFEP) 2018-2020.

Dr. Kalaaji har många befattningar och håller föreläsningar och utbildningar runt om i världen. Detta gynnar alla våra patienter eftersom han alltid är uppdaterad om de senaste och mest avancerade behandlingarna och kirurgiska teknikerna.

Patientsäkerhet, hög kvalitet och individuell behandling väger alltid tyngst hos Oslo plastikkirurgi.

FAQ

Oslo Plastikkirurgi svarar här på vanliga frågor, och vi hoppas att detta ska ge dig bra information. Vi vill vara behjälpliga i processen inför en operation.

Har du fler frågor är det bara att skicka ett mejl till oss: info@osloplastikkirurgi.no eller ring oss på tel: 22 55 42 90.

Bröstförstoring med eget fett kan vara ett bra alternativ till proteser hos utvalda patienter för att förstora brösten förutom att fylla önskade platser där det finns depression, lite fyllning eller asymmetri och samtidigt ta bort oönskat fett på kroppen.
Du måste uppfylla följande krav för att vara en kandidat för bröstförstoring med ditt eget fett: en önskan att inte komma in i främmande kroppar, ha befintligt fett för korrigering, ha en realistisk förväntan på volymökning, normal ultraljud / MR av bröst, ingen familjär historia av bröstcancer.
Du kan förvänta dig ett naturligt resultat och små ärr som knappt syns efteråt. Du kommer inte att kunna uppnå samma storlek bröst som vid införande av proteser.
Fett skördas vanligtvis från buken, låren och sidorna, men kan också skördas från andra håll på kroppen. Din önskan kommer att vara viktig här.
Dina bröst blir något större efter ingreppet, beroende på hur mycket fett du har på kroppen som kan flyttas och hur mycket som kommer att absorberas i dina bröst. Du får mer information om detta vid en konsultation, samt en 2D, alternativt 3D-simulering.
Fettsugning i samband med bröstförstoring med eget fett är ingen bantningsmetod och vi rekommenderar att du ligger på din idealvikt vid ingreppet så att resultatet blir så bra som möjligt. Oönskat fett från de valda områdena kommer att försvinna.

Det finns inga bevis för att fettinjektioner till bröstet är skadliga på något sätt, inte heller att det inducerar bröstcancer. Denna metod används även på patienter som är bröstcanceropererade för att bygga upp sina bröst med goda resultat. *
* Kaoutzanis C1, Xin M, Ballard TN, Welch KB, Momoh AO, Kozlow JH, Brown DL, Cederna PS, Wilkins EG. Autologous Fat Grafting After Breast Reconstruction in Postmastectomy Patients: Complications, Biopsy Rates, and Locoregional Cancer Recurrence Rates. Ann Plast Surg. 2016 Mar;76(3):270-5. doi: 10.1097/SAP.0000000000000561.
Det ska inte vara svårt att upptäcka cancer efter fetttransplantation då vi alltid hänvisar till ultraljud innan operation för att bekräfta startpunkten så det blir lättare att upptäcka cancer.

Vi har ett års garanti för operationen och om det upp till ett år efter ingreppet finns en medicinsk indikation vid otillfredsställande resultat kan en ny operation/korrigering förväntas kostnadsfritt.
Under de första två dagarna efter proceduren bör du vara lugn. Du kommer att uppleva lite smärta och ibland illamående. Det är viktigt att du tar smärtstillande medicin efter överenskommelse och ser till att dricka mycket under den första dagen. Smärtan kommer att vara individuell, men i princip bör du kunna röra dig fritt redan nästa dag.
Du kan få barn och amma efter en sådan operation.
Genom bröstförstoring med ditt eget fett får du ett naturligt resultat eftersom det är ditt eget fett som injiceras i brösten. Du får inte lika mycket volymökning som med proteser, men du kan lägga fett i flera sessioner för volymbyggnad.
Du får bara 1-2 mm små ärr på de ställen där fett har extraherats och där det sätts in igen i brösten. Dessa ärr kommer så småningom att bli svagare, men ärrbildning är också individuellt och vissa kommer att bilda fler ärr än andra.
Efter 5-6 dagar kan du ta bort kroppen och duscha fettsugningsområdena vid behov, sätta på ny tejp och sedan sätta på kroppen igen. Kroppen måste användas dag och natt under de första 6 veckorna, och sedan under dagen i 6 veckor. Du måste bära en spile bh i 6 veckor efter operationen (inte sport-bh)
Efter två veckor kan du duscha och sätta på ny tejp (samma ställe som du fick efter operasjonen). Du kan ta bort tejpen när såren är läkta. Du måste vänta till fyra veckor efter operationen för att bära vanliga behåar.
Kraftig fysisk träning och hårt fysiskt arbete avskräcks i ungefär två veckor efter operationen, men du är helt mobil och kan återuppta dagliga aktiviteter dagen efter operationen.
Du kan inte bli sjukskriven i samband med din operation. Du kanske vill ta semester.
Priset för bröstförstoring med egen fettvävnad går från 46 500 norska kronor, men varierar från person till person beroende på hur många områden fettet samlas in från och hur mycket som sätts in. Du får ett konkret pris vid en konsultation med vår plastikkirurg. Inkluderat i detta pris är all anestesi och speciell bh du behöver i 2 dagar efter proceduren.

Bilagor

1 – IPRAS Journal, Issue 8, 2012

2 – Kirurgen tidsskrift 2016, (25. Januar 2016)