English Norwegian Swedish

LIPOSKULPTUR / FETTAVLÄGSNANDE

  • Liposkulptur/fettborttagning
    Liposkulptur/fettborttagning En del utvecklar en ofördelaktig fördelning av fettsamlingar som kan bero på ärftliga eller hormonella orsaker. De kan befinna sig på vissa specifika områden där intensiv träning och bantning inte alltid ensamt ger önskad effekt. Permanent fettborttagning, liposkulptur, fettsugning och liposuktion är flera begrepp som används och beskriver en metod där fettet tas bort genom små öppningar i huden.
Disclaimer: Resultatet efter en plastikkirurgi är individuell och varierar från patient till patient. Bilderna på denna sida är endast exempel - och garanterar inte resultatet efter en behandling.
Publisert med Visto CMS