English Norwegian Swedish

Mammy makeover

Vi registrerar en stadigt ökande efterfrågan efter kombinerade operationer. Det finns flera grunder till detta, bland annat att patienter önskar kortare rehabiliteringstid och därmed snabbare resultat.

En sådan kombination kan till exempel vara:

1. Bröstproteser kombinerat med ögonlocksplastik
2. Bröstproteser kombinerat med magplastik
3. Bröstlyft kombinerat med magplastik
4. Bröstförstoring med eget fett kombinerat med magplastik
5. Magplastik kombinerat med figurforming
6. Magplastik kombinerat med bröstförstoring
7. Intimkirurgi kombinerat med figurforming
8. Intimkirurgi kombinerat med bröstförstoring
9. Intimkirurgi kombinerat med bröstlyft

Gemensamt för dessa kombinationer är att det ska vara en maximal operationstid på 3 till 3 ½ timmar. Operationstiden gör att patienterna själva klarar operationen och uppvakningen. Dessutom ska patienten genomgå tiden efter operationen, kallad "Rekonvalesenstiden", som är viloperioden efter operationen innan patienterna kan återuppta sin normala aktivitet igen. Med hänsyn till dessa viktiga faktorer genomförs därför en grundlig helhetsbedömning före operationen.

Etter sådana operationer kan man bli hämmad i förhållande till rörelseförmåga, och det generella allmäntillståndet kan också hämmas under tiden efter operationen, när flere operationer görs samtidigt.

Målsättningen är att patienten ska ha det så bra som möjligt efter en sådan operation. Patienten ska känna glädje och förväntan för att genomföra en sådan operation, då detta är något man har sett fram emot under en lång tid.

Därför uppmanar vi till försiktighet när man funderar på att kombinera för många operationer på en gång. Här spelar både medicinska och psykologiska aspekter in. Därför genomför vi en grundlig bedömning tillsammand, där vi går igenom dina önskemål- Är du en lämplig kandidat för en sådan kombinationsoperation, vill också narkospersonalen konferera för att bedöma om det är försvarligt att genomföra operationen. En sådan operation kan också vara gynnsam i förhållande till pris.


Värt att märka är att vid denna sorts kombinationsingrepp får patienten upp till 15 % rabatt på tilläggsoperation och 50 % rabatt vid figurforming.

Ta kontakt med oss, och specifiera gärna dina önskningar vid beställning av konsultation så att vi börjar i god tid till din konsultation.

För mer information eller för beställning av tid, klicka här.

Disclaimer: Resultatet efter en plastikkirurgi är individuell och varierar från patient till patient. Bilderna på denna sida är endast exempel - och garanterar inte resultatet efter en behandling.
Publisert med Visto CMS