.no

CONSULT DR. KALAAI AV OSLO PLASTIC CHURGERY INTERVIEWS AV VG PÅ MÄNNISKT OCH PLASTIC CHIRGERY.

Artikeln handlade om mäns relation till plastikkirurgi och i vilken utsträckning det har skett en ökning av förfrågningar från män under de senaste åren.

Vid Oslo plastikkirurgi har det inte skett någon förändring i andelen män jämfört med kvinnor som får kosmetisk operation.
Men eftersom kvinnors efterfrågan har ökat under de senaste 15 åren och andelen män och kvinnor har förblivit stabil på 14 procent män, är i praktiken fler män än tidigare under kniven – liknande det att det finns fler kvinnor.

– Känner du som ett företag att du löser människors problem eller att du bidrar till att skapa större kroppskomplex bland resten av befolkningen?
– Nej, vi känner inte att vi bidrar till skapandet av större kroppskomplex, skriver Dr. Amin Kalaaji, som är klinikchef och plastikkirurg, i ett e-postmeddelande till VG.
Enligt Kalaaji är utvidgningen av hakan en av de mest ökande operationerna bland män.
– Män tillhör den «svaga» gruppen här eftersom all uppmärksamhet kring detta handlar om kvinnor. Det kan alltså känna sig lite skamligt eller tabu att prata om, och ännu mer att göra med det. De som kontaktar oss har tänkt på detta under lång tid och brukar lägga lång tid på att undersöka vilka möjligheter som finns. Vid ett samråd med oss ​​övervägs de noggrant innan vi möjligen erbjuder operation. Vi avvisar dem som inte har ett verkligt problem eller vill ha en «design» -ändring.

Läs mer artikel.