.no

DEN SVENSKA FÖRENINGEN AV ASTETISK PLASTKIRURGI 11. Skandinavisk estetisk kirurgimöte i Stockholm

20-21 september 2019 deltog klinikdirektör och plastikkirurg Dr. A. Kalaaji i Svenska föreningen för estetisk plastikkirurgi (SFEP): s 11: e evenemang av Scandinavian Aesthetic Surgery Meeting i Stockholm, Sverige. Detta är en kongress som behandlar komplikationer inom plastikkirurgi, estetisk medicin, estetisk bröstkirurgi, nasal plastikkirurgi, hantering och operationer, internationell kirurgi och en uppdatering av ALCL och BRIMP. Dr. Kalaaji satt i panelen om ämnet estetisk bröstkirurgi och riktlinjer. Han höll en föreläsning med reflektioner om bröstförstoring och bröstlyft.


Läs mer nedan.