Som aktiv medlem i ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic Surgery) deltog han i fakulteten som föreläsare (fakultet) och i administrativa diskussioner där han diskuterade de senaste teknikerna för kosmetisk och estetisk kirurgi. Nya anslutningar gjordes och erfarenheter delades med världens mest kända plastikkirurger. Detta kommer att gynna våra patienter eftersom vi alltid strävar efter att erbjuda den bästa behandlingen av högsta kvalitet.

Han undervisade också kurser om mamma makeover och andra kombinerade procedurer som involverar flera områden i samma session, om utmaningarna med sådana operationer och patientsäkerhet. En trend som ökar i efterfrågan.
Fler och fler kvinnor som har genomgått en eller flera graviditeter kräver mamma-makeover. Kroppen har förändrats efter graviditeten och de vill korrigera detta. Mommy makover är en kombinationsprocedur som görs i en seance, som bröstplastik, bukplastik och fettsugning. Inte alla kommer att vara bra kandidater för sådana insatser. Patienten måste först övervägas noggrant innan någon operation kan utföras