.no

DR.MED KALAAI accepterades i mars 2013 med 3-årsförlängning av ledamöter i det internationella utskottet

I mars 2013 accepterade Oslo Plastic Surgeons läkare Dr. Kalaaji en inbjudan att förlänga sitt medlemskap i den internationella kommittén – American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS).
«Tiden och engagemanget som givits av Dr. Kalaaji till föreningen uppskattas verkligen av styrelsen för American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS),» sade presidenten för det estetiska samhället, Dr. Jack Fisher, MD.SE VÅRA PUBLIKATION OM BÖSTTRANSPLANTATION.

Oslos plastikkirurgiska erfarenheter av brösttransplantation publiceras nu i en artikel i Body Language Journal, mars 2013.