.no

Estetiska samhällsnyheter, VINTER 2018

Dr Amin Kalaaji, seniorkonsult vid Oslo plastikkirurgi, publicerar en artikel i «Aesthetic Society News» om det andra norsk-amerikanska estetiska mötet. I artikeln säger han att mötet var en stor framgång och han tackar alla deltagare och föreläsare som deltog i mötet i Oslo 27-28 oktober 2017. Oslo Plastikkirurgis överläkare Dr. Kalaaji är en av drivkrafterna för starten på det årliga norsk-amerikanska mötet .


73 föreläsningar hölls om olika typer av kosmetiska förfaranden representerade av delegater från 30 olika länder.