.no

Gästföreläsning i KARLSTAD SVERIGE, AUGUSTI 2014.

Oslo Plastikkirurgis överläkare, Dr. Kalaaji, föreläste vid «SFEP: s sjätte skandinaviska estetiska kirurgimöte» i Karlstad, 22-24 augusti 2014. Arrangerade SFEP (‘Swedish Society for Aesthetic Plastic Surgery, SFEP, Swedish Society of Aesthetic Plastic Surgery’)

Dr Kalaaji föreläsade om bröstförstärkning med eget fett
Över 150 kvinnor har fått denna typ av behandling vid Oslo plastikkirurgi av olika skäl. Sedan hösten 2008 har Oslo plastikkirurgi utfört bröstförstoring med egen fettvävnad. Vi skapade detta erbjudande som ett bra alternativ till bröstförstoring. Med detta har Oslo plastikkirurgi en lång uppföljningstid av patienter som har genomgått att de är väl nöjda och att volymen i brösten har förblivit stabil. (Publicerad «Body Language journal» och i Surgeon-4-2015-kalaaji-5900).


Fetttransplantation från egen kropp är en väletablerad klinisk metod som har funnits under många år. Även om små fettfyllningar för mindre brister har utförts tidigare, har man tills nyligen börjat använda sitt eget fett för att återskapa ett helt nytt bröst efter cancer eller av kosmetiska skäl.