Gästföreläsning i mars 2013

Klinikens överläkare har blivit inbjuden som gästföreläsare för att presentera Oslo Plastic Surgery-resultat med ”Estetisk bröstförstoring med autolog fettöverföring: Kan det utmana bröstimplantat?” Marrakech World Aesthetic Congress den 8 & 9 november 2013.

syfte
Ympning av fett har varit en välkänd klinisk metod för rekonstruktion av små defekter och nyligen applicerats i ansikts-, bröstrekonstruktion och bröstförstoring som ett alternativ till bröstimplantat.

patienter
Sedan 2008 har Oslo plastikkirurgiklinik genomfört 49 bröstförstoringar (hos 43 patienter) med fetttransplantation för att behandla hypoplasi, asymmetri, i kombination med andra procedurer såsom bukplastik och med mastopexy. Patienterna var tvungna att uppfylla fem kriterier för att bli en kandidat för operation: ingen önskan att använda främmande föremål, befintligt fett som ska korrigeras – inte bara en givarsida, en realistisk förväntan på volymökning av bröst, ingen historia om bröstcancer och enighet om radiografisk uppföljning.


metoder
Fettet centrifugerades i tre minuter i en grupp (28 utvidgningar) och en manuell centrifug användes i en annan grupp patienter (21 utvidgningar). Fett skördades vanligtvis från buken, låret, skinkorna eller knäet och ympades i korsande och parallella kanaler genom små snitt