Oslo plastikkirurgs doktor Dr. Kalaaji inbjöds till officiell kurs ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) och den libanesiska plastikkirurgiska dagen 21-22 september 2017 där han bidrog som fakultetsmedlem och gästföreläsare. Han utsågs också till granskare på ASJ.Han föreläste om inverterade bröstvårtor där han jämförde fall med 4 olika tekniker och bröstförstärkning med sitt eget fett där han jämförde erfarenheter efter många utförda operationer med olika metoder.