.no

ISPRES, BERLINEN 7-9 JUNI 2013 – TRANSPLANTATION AV FETT TILL BRÖST.

Klinikens överläkare Dr. Kalaaji höll föreläsningar på ISPRES (Congress of the International Society of Plastic Regenerative Surgery) där han föreläste om att transplantera sitt eget fett till bröstet.


syfte
Ympning av fett har varit en välkänd klinisk metod för rekonstruktion av små defekter. Nyligen har den använts för ansikts- och bröstrekonstruktion och bröstförstoring som ett alternativ till bröstimplantat.

patienter
Sedan 2008 har Oslo plastikkirurgiklinik genomfört 49 bröstförstoringar (hos 43 patienter) med användning av fetttransplantation för att behandla hypoplasia mammae och asymmetri, ibland i kombination med andra förfaranden som bukplastik och mastopexy. Patienter uppfyllde fem kriterier för att bli en kandidat för operation: patienter vill inte använda främmande föremål; ha önskan att fett ska tas bort; ha en realistisk förväntan på hur mycket bröststorlek som kan ökas; har ingen historia av bröstcancer; och samtycker till att genomgå radiografisk uppföljning.


metoder
Fettet centrifugerades i 3 minuter i en grupp (28 utvidgningar) och centrifugerades manuellt i en annan grupp patienter (21 utvidgningar). Fett skördades från buken, låret, skinkorna eller knäet och ympades i korsande och parallella kanaler genom små snitt med en Coleman-kanyl. En lös behå bärs postoperativt.