.no

ISPRES, ROMA 9-11. MARS 2012

Klinik Dr. Kalaaji har deltagit i ISPRES, Congress of the International Society of Plastic Regenerative Surgery som hölls i Rom från 9 mars till 11 mars 2012. Kongressen visade stort intresse för den enorma utvecklingen av fettinjektioner som en alternativ behandling. Fettinjektion har visat sig lösa små till stora och komplicerade problem. Kongressen pekade på ett brett spektrum av ämnen relaterade till fördelarna och mångsidigheten med att använda fett och fettinjektioner i både kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi, stamcellsforskning och bröstförstoring. Detta kommer att gynna våra patienter när vi har skaffat oss den mest aktuella informationen på området.