Kombinera operationer

Vi registrerar en ständigt ökande efterfrågan på kombinerade operationer som en mamma-makeover. Det finns flera anledningar till detta, bland annat att patienterna vill ha kortare rehabiliteringstid och därmed snabbare resultat.

En sådan kombination hos kvinnor kan till exempel vara:

1. Bröstprotes kombinerad med ögonlocksoperation
2. Bröstprotes kombinerad med bukplastik
3. Bröstlyft kombinerat med bukplastik
4. Bröstförstoring med eget fett kombinerat med bukplastik
5. Magplastik kombinerat med figurformning
6. Bukplastik kombinerat med bröstförstoring
7. Intimkirurgi kombinerat med figurformning
8. Intimkirurgi kombinerat med bröstförstoring
9. Intimkirurgi kombinerat med bröstlyft

Exempel på detta hos män kan vara:

1. Hakförstoring i kombination med näsplastik
2. Ögonlocksoperation kombinerad med näsplastik
3. Bukplastik kombinerat med gynekomasti
4. Ansiktslyftning kombinerat med fetttransplantation

Gemensamt för dessa kombinationer är att det bör finnas en maximal drifttid på 3 till 3 ½ timme. Operationstiden gör att patienterna tål själva operationen och uppvaknandet. Dessutom ska patienten gå igenom tiden efter operationen som kallas «Konvalescensperioden», vilket är viloperioden efter operationen innan patienterna kan återuppta sin normala aktivitet. Utifrån dessa viktiga faktorer görs därför en noggrann helhetsbedömning inför operationen.

Efter sådana operationer kan man hämmas rörelsemässigt, och allmäntillståndet kan även hämmas under tiden efter operationen, då flera operationer görs samtidigt.

Målet är att patienten ska må så bra som möjligt efter en sådan operation. Patienten ska känna glädje och förväntan genom att genomföra en sådan operation, eftersom det är något man sett fram emot länge. Därför uppmanar vi till försiktighet när man överväger att kombinera för många operationer samtidigt. Både medicinska och psykologiska aspekter spelar in här.

Därför gör vi tillsammans en noggrann bedömning där vi går igenom dina önskemål. Om du är en lämplig kandidat för en sådan kombinationsoperation kommer även anestesipersonal att konsulteras för att bedöma om det är säkert att genomföra operationen. En sådan operation kan också vara prismässigt fördelaktig.

Operationen är individuell och resultatet kan variera från patient till patient.

Hör av dig till oss, och ange gärna dina önskemål vid beställning av konsultation så att vi avsätter gott om tid för din konsultation.

Kontaktformulär

Om du vill veta mer eller har frågor, använd kontaktformuläret så svarar vi dig så fort vi kan!

//

Dr. Amin Kalaaji

Ansvarig läkare är Dr. Amin Kalaaji, överläkare MD, specialist i plastikkirurgi och klinikchef vid Oslo Plastisk Kirurgi, och chef för Norsk Forening for Estetisk Plastisk Kirurgi (NFEP) 2018-2020.

Dr. Kalaaji har många befattningar och håller föreläsningar och utbildningar runt om i världen. Detta gynnar alla våra patienter eftersom han alltid är uppdaterad om de senaste och mest avancerade behandlingarna och kirurgiska teknikerna.

Patientsäkerhet, hög kvalitet och individuell behandling väger alltid tyngst hos Oslo plastikkirurgi.