.no

LÄS VÅRT SVAR TILL AMERIKANSKA PASIENTER

Läs vårt svar på amerikanska patienter i ASAPS: s «Ask a Surgeon».


”Det handlar verkligen mycket om att kommunicera och informera patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, det är fullt genomförbart och till och med fördelaktigt för patienterna att vara hemma efter en mageoperation, något av fördelen är att patienten skulle vara i hennes omgivning och miljö, också en ännu viktigare faktor är mobiliseringen av patienterna med skulle vara naturligt i detta fall vilket dramatiskt minskar risken för lungembolus och djup venös trombos. Vi avlägsnar våra mage-patienter, som får djup lugnande behandling med TIVA och lokal anestesi, ungefär 2 timmar efter proceduren efter godkännande av anestesi-kontaktannonser. Vi håller vår driftstid maximalt 3 timmar. Detta bör naturligtvis endast tillämpas på friska patienter utan komplicerade sjukdomar och en vuxen ska vara nära patienterna i minst 24 timmar efter proceduren. Patienter kan ta smärtstillande medel, också tömma och bör komma först en dag efter operationen, de ska vara i en aria högst en timmes bilresa från kliniken och ha en Mobil-kontakt Nr alltid tillgänglig att kontakta vid behov. Det sista är också att detta kommer att vara mer givande ekonomiskt för patienter och till och med läkare. «

Se mer