Oslo plastikkirurgi kommer nu med nya behandlingsalternativ för dem med nedsatt hårproduktion eller som nyligen har genomgått hårtransplantation. Behandlingen innebär att man injicerar nanofat i hårbotten. Nanofat har regenererande egenskaper så att bättre blodcirkulation och bättre tillväxtförhållanden för hårsäckarna kan uppnås.


Fettet tas från din egen kropp genom speciella nålar. Detta görs under lokalbedövning och lugnande läkemedel (lugnande medel), och fettet behandlas på ett speciellt sätt innan det injiceras med en kanyl (så kallad Colemans teknik) i önskat område.


Det antas att du har områden där du kan bli fet från att flytta till önskat område. Mängden fett beror på volymen i det område du vill korrigera. Det handlar mest om relativt små mängder fett. Vanligtvis integreras fettet (integrerar) fettet bra i mottagningsområdet, men det måste antas att kroppen absorberar (suger) ungefär. 30 av fettmängden de första månaderna (något mindre i huvudregionen), så du fyller lite mer än du behöver (överkorrigering) för att kompensera för detta.

Se vårt nya behandlingserbjudande