English Norwegian Swedish
HISTORIA

Plastikkirurgi är en teknik som har använts i flera tusen år och fick sin popularitet som ett eget specialområde, och sin nuvarande form, under det senaste århundrandet. Behovet för rekonstruktion, och därmed ett fint kosmetiskt utseende, ökade efter andra världkriget och efterfrågan blev större än vad den tidigare hade varit. Kosmetiska ingrepp har under de sista åren blivit mer populärt och accepterat, och inte minst ekonomiskt överkomligt för de flesta.

Läs mer

Intimkirurgi är inte ett skapat behov - Oslo Plastikkirurgi

 

I en debattartikel  i Aftenposten uttrycker Oslo Plastikkirurgi sin åsikt kring intimkirurgi, något som har fått mycket fokus den sista tiden. Här ger vi vår syn på saken.

Intimkirurgi behandlar hygieniska, fysiska, psykiska och/eller intima problem. Dessutom finns det vissa slags behov som uppstår efter en födsel. Intimkirurgi ska enligt vår mening inte utföras för att designa underlivet.

Att jämföra intimkirurgi utförd i Norge med könsstympning, anser jag ytterst värt att kritisera. Det visar på en avsaknad av förståelse för  både intimkirurgi och könsstympning. Man likställer en tvångshandling, ett övergrepp mot små barn och kvinnor, med en frivillig medicinsk behandling. Intimkirurgi är en behandling som erbjuds kvinnor för att förbättra samliv och livskvalitet. Vid könsstympning sker det motsatta, livskvaliteten, självtilliten och samlivet kan i motsatt grad ödeläggas.

Ett förbud skulle vara en dålig lösning som kan gå emot sitt syfte. Det skulle ge spelrom för oseriösa aktörer i utlandet, där man varken har garanti för kvalitet, etik eller uppföljning.

Hållningen som vi har till våra patienter är att ingenting är onormalt. Det finns stora variationer inom det normala. Behandling värderas först när det förorsakar obehag av en eller flera av de ovannämnda orsakerna.

VI ger grundlig information om både komplikationer och vad man kan förvänta som resultat, något som vi också är förpliktigade till att upplysa om. Om operationena görs av rätt anledningar och av en kvalificerad plastikkirurg, är risken för komplikationer små. Kvinnorna som opereras med intimkirurgi, är allra oftast vuxna kvinnor, dom är välutbildade, har partner och barn. Dom har levt med de här plågorna i många år. Som läkare har jag ansvar och plikt att lägga till rätta dessa kirurgiska ingrepp när det är försvarsbart.

 

Läs hela artikeln ( Aftenposten.no )

Läs hela artikeln (PDF)Disclaimer: Resultatet efter en plastikkirurgi är individuell och varierar från patient till patient. Bilderna på denna sida är endast exempel - och garanterar inte resultatet efter en behandling.
Publisert med Visto CMS