Den norska hälso- och sjukvårdsstyrelsen har antagit en förordning som förbjuder offentlig visning av före och efter bilder. Detta för att förhindra en falsk eller orealistisk förväntan hos patienter.

Oslo plastikkirurgi följer denna rekommendation och beklagar att vi inte kan visa före och efter bilder på vår webbplats.

Före och efter bilder av de olika behandlingarna kan du se här på kliniken under en konsultation.
Dessutom kan du genom ett simuleringsprogram se det förväntade resultatet efter de olika behandlingarna.