Han höll följande föreläsningar


1. Patientval, bedömning och samtycke.
Han föreläsade om hur, efter en noggrann utvärdering av patienterna, hittades de som skulle vara bra på fetttransplantation och de som rekommenderades andra alternativ.
Han berättade också om klinikens rutiner när patienten har beslutat att genomgå operation. De får detaljerad information om förfarandet och tiden därefter, både skriftligt och muntligt. De skriver sedan ett kontrakt under sin driftstid, som lägger särskild tonvikt på avbokningsalternativet inom en viss tidsperiod. När patienten träffar operationdagen måste alla underteckna ett godkännande. Huvudsyftet med detta formulär är att se till att alla patienter har fått bra information om förfarandet de ska genomgå, är medvetna om risken för komplikationer samt vilka skyldigheter och rättigheter de har i detta avseende.


2. Knappförstoring med eget fett (BBL)
Han granskade historien med rumpa utvidgningen med sitt eget fett och hanterade de internationellt rapporterade komplikationer som har uppstått efter sådana ingripanden. Han berättade om sin långa erfarenhet av detta förfarande. Han förklarade vikten av en grundlig patientsäkerhetsbedömning före en sådan intervention och sin egen erfarenhet av alla de ingripanden han har gjort när det gäller utvidgningen av rumpan med sitt eget fett.