Han håller följande föreläsningar.


1. Multicenterundersökning: Säkerhet vid estetiska procedurer


2 Intim kirurgisk teknik: Retrospektiv studie i 174 förfaranden


Han föreläsade om sin studie av 242 procedurer för patienter som har genomgått olika typer av intim kirurgi. Han gick igenom de använda teknikerna och den ökade livskvaliteten för patienterna efter proceduren.