.no

Oslo plastikkirurgi på ISLAND

Oslo plastikkirurgi presenterar sin forskning om «livskvalitet efter bröstförstoring med implantat» på Island den 10 juni 2010. Nordisk förening för plastikkirurgi.

Mål / Syfte:
Resultat från kirurgiska ingrepp baseras traditionellt på sjuklighet och dödlighet. Det finns dock andra aspekter som är viktiga att förtydliga. Livskvalitet bland kvinnor som genomgår bröstimplantat är ett växande forskningsområde, även om det finns få studier tillgängliga. Särskilt förhållandet till depression och effekten av behandling på daglig aktivitet, deltagande i arbetsaktivitet och de totala resultaten som fritt utvärderas av kvinnor är mindre förtydliga teman som bör fokuseras på.

Därför ville vi undersöka livskvalitetsaspekter hos kvinnor som har haft bröstförstoring med implantat. Studien var utformad för att eliminera förspänning genom flera principer såsom garanterad anonymitet där patienter fritt kunde uttrycka sin åsikt om resultat, ingen industriell sponsring av studien och användningen av en komplett neutral 5-graders skala för svarande allt från mycket missnöjda till mycket nöjda och ingen förändring i mitten av skalan …

Läs mer
https://gamla.yourhost.is/the-nordic-plastic-surgery-conference/sponsors-&-exhibitors.html


Les mer

https://gamla.yourhost.is/the-nordic-plastic-surgery-conference/sponsors-&-exhibitors.html