.no

OSLO PLASTIKKIRURGI UTFÖR NÄSOPERATIONER

Detta är en operation som kräver en grundlig bedömning, särskilt med avseende på patientens önskan och motivering för att byta näsa. Det finns många samband mellan näsens utseende och sociala situationer. Det är inte alltid en operation ensam som löser problemet. Näsplastiken kan dock ha en medicinsk indikation när det gäller avvikelse i själva näsan eller i förhållande till hela ansiktsprofilen. Där detta kan dokumenteras och där en betydande förbättring kan förväntas, kan en operation vara lämplig.


Se även vår nya information om näsplast på vår webbplats.