.no

PATIENTER MED DYSMORPHPHOBIA (KK INTERVIEW)

KK intervjuar vår konsult Dr. Kalaaji om patienter med dysmorfofobi (en överdriven upptäckt av ett fantasifel eller övervårdnad om minimala utseendefel).

Han säger att han råkar ha patienter med denna diagnos, men säger alltid nej för att genomgå operation. Dessa patienter blir aldrig nöjda, säger han, eftersom problemet går djupare än så.

Läs intervjun här.