.no

Plastikkirurgi

- även kallad plastisk kirurgi

Fastän plastikkirurgi som teknik har använts i flera tusen år, fick plastikkirurgi – som eget specialområde och i nuvarande form – sin popularitet under det senaste århundradet. Särskilt efter andra världskriget blev behovet för rekonstruktion, och därmed fint kosmetisk utseende, viktigare än förut. Kosmetisk kirurgi har under de sista åren haft en betydlig ökning i efterfrågan och blivit mer populärt och accepterat, och inte minst ekonomiskt överkomligt för de flesta.

Skönheten sitter i betraktarens ögon och små avvikelser kan ofta göra ett utseende både vackert och speciellt. Varje ansikte och varje kropp är asymmetrisk. Målet med estetisk kirurgi är att få en naturlig harmoni och balans. Plastikkirurgi omfattar tekniker som bidrar till att förbättra utseendet genom kirurgiska och medicinska behandlingar. Detta handlar i stor grad om att bevara ett normalt utseende, föryngra eller förbättra.

Att åldras är en naturlig del av livet. Det är viktigt att du är införstådd med åldringsfaktorerna innan du genomgår plastikkirurgi, eftersom det påverkar resultatet. Rökning, stress, överdriven solning, övervikt, alkohol och osund kosthållning är alla faktorer som påskyndar åldring. Dessa faktorer kan öka riskerna i förbindelse med operationer och inte minst påverka chansen för ett bra resultat.

Plastikkirurgi är trots allt inte ett “lyckopiller” för att lösa individens problem. Plastikkirurgi är inte heller en bantningsmetod vid operationer som fettborttagning, bröstförminskning osv. Däremot vill plastikkirurgi ge ett litet plus till dig som är i harmoni med dig själv och med din kropp, då ingreppet kan rätta till vissa oönskade utseendemässiga förändringar i kroppen så att du mår bättre. Om det används med rätt avsikt blir en plastikoperation på ansiktet eller kroppen en positiv upplevelse, och du kan också bli av med fysiska, sociala och/eller psykiska obehag.

Det är viktigt att du är medveten om dina önskemål och förväntningar, och diskuterar dessa ingående med din plastikkirurg vid konsultationen hos Oslo plastikkirurgi.

Hos Oslo Plastikkirurgi är du i bästa händer. Din säkerhet har högsta prioritet hos oss, och vi gör vårt yttersta för att uppnå ett naturligt och optimalt resultat. Vårt mål är att erbjuda individuella behandlingar och metoder på en hög internationell nivå, och att bistå med kompetens och kvalitet inom estetisk kirurgi.