.no

RESULTATEN OM Bröstförstoring med implantat publiceras

I mars 2012 publicerade Oslo plastikkirurgi en artikel om livskvalitet för kvinnor som hade opererat bröstimplantat i tidskriften «Surgeon».


Vi är mycket stolta över att vår erfarenhet nu når ut till proffs och publik för att förhoppningsvis öka vår förståelse för kosmetisk kirurgi och livskvalitet.

slutsats
Det är den genomsnittliga kvinnan i samhället som för närvarande utför bröstförstoring. Detta gäller ålder, civil status och utbildning. Dessutom verkar hon inte ha någon sämre mental hälsa när det gäller depression än en jämförbar normalpopulation. Bröstförstoring ökar livskvaliteten, inklusive ökad motivation för daglig aktivitet, stor tillfredsställelse med det kosmetiska resultatet och ett bättre liv efter operationen. Ändå är den höga andelen kvinnor som får nedsatt bröstkänslighet efter operationen en betydande utmaning. Multicenterstudier behövs för att mer exakt specificera graden av depression och utveckling efter operationen.


Läs hela artikeln här (www.kirurgen.no)