Klinikens överläkare, Dr. Kalaaji, deltog som gästföreläsare vid SFEP: s kongress i Svenska Göteborg 23-26 oktober 2016.


Han föreläste om sina erfarenheter av “kombinerad kirurgi”, operationer som involverade två eller flera olika procedurer i samma scen som till exempel med “mamma makeover”. Föreläsningen handlade om fördelarna, konsekvenserna och riskerna med flera och långsiktiga insatser och vikten av noggrann planering innan detta genomförs. Han har erfarenhet av över 178 fall av kombinerad operation.
 
Han föreläste också om sin 8-åriga erfarenhet av bröstförstoring med eget fett. Det föreläsades om fettens användning och varaktighet, om att förbättra formen och volymen hos kvinnor som redan har implantat, och för dem som väljer att ta bort implantaten, till exempel genom kapselkontraktur och hellre vill använda fett för att bevara bröstens volym och form.