Oslo Plastikkirurgi får ofta inbjudan att hålla föreläsningar på kongresser runt om i världen. Med dagens teknologi är det möjligt att delta på flera kongresser på olika ställen, på samma dag. Överläkare Dr. Kalaaji hade inte mindre än tre föreläsningar på samma dag. SPB Aesthetic Congress 2021 i St. Petersburg, derefter  Face and Body Surgery congress i London och slutligen Sixth World Congress of plastic surgeons of Lebanese Descent (WCPSLD) i Washingon.

I Washington genomfördes ett webinar  19-20 juni, där Dr. Kalaaji höll föredrag. Dagens tema var ”Gluteal augumentation with fat (BBL), Techniques, patient safety and way forward.” Teknik, pasientens säkerhet och vägen vidare efter operationen blev diskuterat.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.