.no

SOFCEP (French Society of Aesthetic Plastic Surgeons) 30: e kongressen 2017 i Marseille, Frankrike

Doktor Dr. Kalaaji vid Oslo plastikkirurgi deltog i SOFCEP (French Society of Aesthetic Plastic Surgeons) den 30: e kongressen 2017 i Marseille, Frankrike som fakultetsmedlem, moderator och gästföreläsare.


Han höll föreläsningar om bröstförstoring med sitt eget fett (fetttransplantation) som han har många års erfarenhet av och jämförde de olika teknikerna han har utvecklat under åren där han jämförde 122 fall som har utfört detta förfarande vid Oslo plastikkirurgi. Fler och fler människor kräver denna typ av bröstförstoring i stället för implantatinsättning för att förbättra form och volym. Många väljer också att ta bort de gamla tandproteserna och snarare sätta in sitt eget fett eftersom det känns mer naturligt för patienten. Patienter som har brytt sig om att kapa in bröstimplantaten har haft en god effekt av att ta bort dessa och snarare transplantera sitt eget fett. Vissa patienter som har implanterat implantat behåller dessa, men vill ha mer fullhet. De kan också dra nytta av en fetttransplantation.


Han deltog också som moderator och ordförande för föreläsningarna om ämnet kvinnlig intimkirurgi.