.no

STÖD UTBILDNING AV OMSTÅND I MALAWI

MedHum är en humanitär insamlingskampanj som organiseras av Norwegian Medical Students ‘Association (NMF), som är en del av Norwegian Medical Association. (Dnlf)

MedHum 2010 kämpar för omvårdnadsutbildning i Malawi, ett land i akut hälsokris. För liten kapacitet på utbildningsfronten såväl som hjärnavlopp utomlands har inneburit att Malawi för närvarande bara har cirka 7000 sjuksköterskor fördelade på en befolkning på över 15 miljoner. Som jämförelse finns det 98 000 sjuksköterskor i Norge som tar hand om våra 4,7 miljoner invånare.

Syftet med kampanjen i år är alltså att samla in pengar för att säkerställa infrastrukturen och kvaliteten på sjukskolor i Malawi. Samtidigt vill vi fokusera på det faktum att många länder som Malawi har stora problem med att bygga upp en anständig hälsovård för sina medborgare. En viktig orsak till detta är att kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal rekryteras till rika länder. Uppmärksamhet bör riktas till det positiva genom att ge människor möjlighet att ta utbildning och skapa sin egen framtid. Dessutom kommer vi att öka medvetenheten om mekanismerna som hindrar framsteg i Malawi, med huvudfokus på hjärnavlopp.


Oslo plastikkirurgi är mycket stolt över att bidra till detta och önskar Medhum lycka till i framtiden.
För mer info se www.medhum.no