.no

Stödjer Socorro

Socorro Nicaragua är en humanitär organisation som grundades den 5 september. 2004. Projektets främsta syfte är att förbättra barn och unga villkor för tillväxt och livskvalitet. Samtidigt att skapa en framtid genom utbildning och fritidsaktiviteter. Bekämpa också barnarbete, övergrepp och sexuella övergrepp, förebyggande hälsa och förbättrade levnadsförhållanden. Allt detta i samarbete med hem och skola och samhället i stort.

Projektet drivs i Mario Quan-distriktet i León. Ett fattigt grannskap norr om huvudstaden Managua. Många familjer bor här under mycket svåra förhållanden, av vilka flera evakuerades hit efter orkanen Mitch 1998. Många av barnen är föräldralösa.

Organisationen drivs från Norge av mycket entusiastiska norska sjuksköterskor. Detta arbete utförs i huvudsak på frivillig basis. Detta har gjort stort intryck på oss i Oslo plastikkirurgi. Vi vill därför stödja denna insats och önskar lycka till med arbetet.

Organisationen har fått godkännande från Skattedirektoratet för avdrag för kontanta gåvor från inkomståret 2006. Se organisationens webbplats: www.socorronicaragua.no