Han holdt föreläsningar om:

  1. BIA-ALCL: Hur mycket eller lite vet vi?

    De sista åren har man Bröstimplantat Assosiert Anaplastiskt Storcellslymfom (BIA-ALCL) blivit uppmärksammat. Detta är en ovanlig typ lymfom som bildas i närheten av bröstimplantat. Risken för denna typ lymfom är minmal, men för att öka säkerheten har man oavsett gått över från att använda implantat med tekstur, då det är påvist att det kan öka förekomsten. Då det är en mikroliten chans att kvinnor med teksturerade implantat utvecklar lymfomet, har man inte valt att gå ut med och informera kvinnor som har dessa att byta.
  2. Faculty
    Bröstrekonstruktion: Livskvaliteten innan och efter bröstrekonstruktion