.no

CLINICAL CONSULTANTS DR. KALAAJI DELTAGNING SOM GÄSTFÖRESKYDARE PÅ ISAPS SAUDI PLASTIC CHURGERY SYMPOSIUM 14.04-16.04 2018 I RIYADH, SAUDI ARABIA

Han höll följande föreläsningar:


1. Livskvalitet efter nasal plastikkirurgi.
Han presenterade resultaten av sin egen forskning baserad på en anonym undersökning av 210 patienter som genomgick nasal plastikkirurgi. Studien baserades bland annat på patientens upplevelse av livskvalitet före och efter sådan operation.


2. Bröstförstoring med eget fett
Han föreläste om sina erfarenheter av bröstförstoring med sitt eget fett, där han jämförde de olika procedurerna med för- och nackdelar. Han har själv gjort 150 operationer när det gäller fetttransplantation till bröstet.
Många patienter vill bara ha lite mer fyllighet och vill inte sätta in bröstimplantat. Brösttransplantation känns mer naturlig för många och är en bra ersättning för bröstimplantat om du inte vill ha en stor volymökning.