.no

DR. KALAAJI föreläser inför studenter i OCS

Oslo Surgical Society är en studentförening vid Universitetet i Oslo. Föreningen grundades 2014 och syftar till att främja intresse och kunskap om kirurgi bland läkarstudenter.


Dr. Kalaaji började med att berätta lite om plastikkirurgi och om yrkeslivet som plastikkirurg.
Föreläsningens tema var intim kirurgi. Han talade om vilka patientgrupper som vill ha en intim operation och orsaken. Han gick igenom hur man väljer vilka patienter som erbjuds operation och vilka som får nej, eftersom det inte finns någon indikation för kirurgisk behandling. Han presenterade sin forskning, baserad på 125 anonymt intervjuade patienter som svarade på studien om livskvalitet före och efter en sådan operation.


Föreläsningen avslutades med frågor från publiken. Dr. Kalaaji har varit mentor för medicinska studenter vid UiO i många år.