.no

PLASTKIRURGIEN OCH HANDKIRURG-JOURNAL

Klinikens överläkare har varit en norsk representant i redaktionen för Plastikkirurgi och handkirurgisk tidskrift sedan 2014.

Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery
Syftet med Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery är att fungera som ett internationellt forum för plastikkirurgi, handkirurgi och relaterad forskning. Intresset är inriktat på originalartiklar om grundläggande forskning och klinisk utvärdering.

Tidningen omfattar:
Artiklar om operativa metoder och uppföljningsstudier
Forskningsartiklar om ämnen relaterade till plast- och handkirurgi
Artiklar om kranio-maxillofacial kirurgi, inklusive gomspott och gomoperation.
Utökade utgåvor publiceras ibland, som handlar om speciella ämnen som mikrovaskulär kirurgi, kraniofacial kirurgi eller brännskador. Tillskott, vanligtvis doktorsavhandlingar, kan också publiceras.

Tidningen publiceras av Acta Chirurgica Scandinavica Society och sponsras av Key Foundation, Sverige.

Tidskriften publicerades tidigare som Scandinavica Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery.