.no

OSLO PLASTICS CHURGERY HAR NU PUBLICERAT DETS ARTIKEL PÅ OBSTACLER MED EGET FETT I DEN ERKÄNNANDE MAGAZIN ASTETISKA Kirurgi-tidningen

Artikeln behandlar patientsäkerhet före, under och efter en BBL-operation i ljuset av dödsfall som inträffade utomlands efter en sådan operation. Studien inkluderar också de olika metoderna som används för att hämta fettet för BBL, hur mycket fett som sätts in, eventuella komplikationer efteråt och hur nöjda patienterna var efter BBL-operationen.