PIP PROTESER

Information från Allergan om PIP-proteser


Alla Allergan-implantat tillverkas på vår modernaste anläggning med användning av silikon och saltlösning som är godkända för användning i medicintekniska produkter och är utformade för att uppfylla alla relevanta nationella och internationella kvalitetskontrollstandarder och Current Good Manufacturing Practice (CGMP). Allergan granskas många gånger per år av olika tillsynsmyndigheter inklusive Europeiska anmälda organ och U.S. Food and Drug Administration (FDA), för att säkerställa dess kontinuerliga överensstämmelse med alla tillämpliga förordningar och lagstiftning, såsom det europeiska direktivet om medicintekniska produkter, amerikanska FDA-förordningar och riktlinjer och relevanta International Organization for Standardization (ISO) -standarder, såväl som företagets egna krävande krav. Sådana procedurer säkerställer att alla Allergans medicinska apparater tillverkas under en strikt kontrollerad miljö och att det finns en etablerad och validerad process för att säkerställa enhetens enhetlighet och kvalitet. Från början till slut kan det ta upp till 12 dagar att tillverka ett Allergan-bröstimplantat som genomgår nästan 100 kvalitetskontrolltest, inklusive materialkontroll, produktinspektion och testning. Dessa standarder innebär att varje implantat och vävnadsutvidgare vi tillverkar utvärderas grundligt med avseende på kvalitet och hållbarhet.

UK1126_Allergan_responds_to_the_PIP_media_reporting_FINAL1_12_23_11.pdf (pdf)

EU0797_2011c_Allergan_Breast_Implant_PIP_FAQ_EXTERNAL. (pdf)

ND0008_2012_Allergan_Breast_Implant_Quality_safety_to_the_PIP_media.pdf (pdf)

ISPRES Member Forum

Tilbakeblikk fra høstens ISPRES Member Forum møte hvor vår overlege dr. Amin Kalaaji holdt foredrag som eneste faculty på emnet nye trender innen brystkirurgi. ISPRES

Les mer »

Hälsningar från Istanbul

Hälsningar från Istanbul där jag var inbjuden som fakultetsmedlem för ISAPS, även jag signerade min nyligen publicerade bok om plastisk och estetisk regenerativ kirurgi och

Les mer »