Fettsugning / liposculpture

I slutet av 1970-talet började två forskare: Illouz och Fournier från Frankrike att vidareutveckla fettsugningstekniken med både vakuum och kanyl i processen. Detta ledde till ett genombrott för modern plastikkirurgi och blev föregångaren…

HÖSTMÖTE I HOLMENKOLLEN OSLO 28 OKTOBER 2010

Kan bröstförstoring med eget fettvävnad ersätta protes? - EN PRELIMINÄR BEDÖMNING.Oslo plastikkirurgi, 0256 OsloInledning: Under många år har fetttransplantation varit en välkänd och beprövad klinisk metod för att fylla små…

Oslo plastikkirurgi på ISLAND

Oslo plastikkirurgi presenterar sin forskning om "livskvalitet efter bröstförstoring med implantat" på Island den 10 juni 2010. Nordisk förening för plastikkirurgi. Mål / Syfte:Resultat från kirurgiska ingrepp baseras traditionellt…

ASAPS DELTAGANDE I WASHINGTON

Oslo Plastics Surgeon Dr Kalaaji deltog i det prestigefyllda mötet med ASAPS "The American Society for Aesthetic Plastic Surgery" i Washington 22-29 april 2010. Oslo Plastkirurgikonsult, Dr Kalaaji deltog i en diskussion om den senaste…

MEDLEM FÖR INTERNATIONELLA KOMMITTÉN

Klinikens överläkare har blivit inbjuden som medlem av Internationella kommittén, som tillhör ASAPS, "The American Society for Aesthetic Plastic Surgery" i 3 år. Den bör betona positiv kommunikation mellan länderna och bidra till utvecklingen…