Plastic surgery, aesthetic medicine and cosmetology

Återigen har vår överläkare, Dr. kalaaji, deltagit som fakultetens talman och denna gång i det prestigefyllda 10-årsjubileet av X National Congress i Moskva 30 nov - 2 december 2021 där han höll följande föreläsning;Gluteal Augmentation…

Live surgery & hot topics

Live surgery & hot topics3rd annual meeting SOMCEP – Moroccan Society of Aesthetic and Plastic Surgeons. November 25–27, 2021,Vår överläkare Dr. Kalaaji deltog som fakultetstalare i panelen under den årliga konferensen i Marocko…