OSLO PLASTIKKIRURGI UTFÖR NÄSOPERATIONER

Detta är en operation som kräver en grundlig bedömning, särskilt med avseende på patientens önskan och motivering för att byta näsa. Det finns många samband mellan näsens utseende och sociala situationer. Det är inte alltid en operation…